October 16th, 2019

berlin

Аудиозаписи двух выступлений Дмитрия Быкова // Лондон, 3 и 4 октября 2019 года

berlin

Dmitrij Bykov // «Přítomnost», 16.10.2019

Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli vyobrazeni nacisté. Jenže pak musíte najít odpověď na otázku: A čím se vlastně mloci provinili? Vždyť na začátku z nich sami lidé udělali otroky, zotročili je, ozbrojili je a pak byli mloky vytěsněni právě proto, že mloci byli tvrdší, v určitém slova smyslu přizpůsobivější a bytelnější, jistě, protože dokázali způsobit zemětřesení.

Ale myslím, že jde o úplně jinou metaforu. Metaforu, která je hlavní dějovou linkou, základním příběhem 20. století. Tento základní příběh 20. století totiž spočívá v tom, že historii začínají vytvářet masy. Nikoliv jedinci jako Napoleon, ale masy, které vyžadují jiný styl řízení a které si samy, stejně jako ti mloci, začínají vybírat své vůdce, které potřebují vůdce, ale nikoliv nějaký druh aristokracie či monarchie; které potřebují masovou kulturu. A tento příchod masy do arény dějin vede ke zcela odlišným požadavkům, zcela jiné morálce.

Dokud byli jen mloci — byly to roztomilé děti. Dokud byli Šariky — byli to krásní psi. Ale jakmile byli obdařeni právy a stali občany Šarikovy (narážka na novelu Michaila Bulgakova Psí srdce, kde se ze psa neúspěšně udělá člověk, který se ovšem chová jako odporný pes a přimkne se k «vítěznému proletariátu» — pozn. překl.), jakmile jim přiznali práva a učinili mloky rovnocennými partnery v historii, svět se přizpůsobil a objevily se další požadavky. Bylo třeba jiné morálky, masové morálky.

A dokud z těchto salamandrů, z tohoto prostředí, z těchto Šarikovů nevzejdou noví aristokraté, jak stále vyzývá spisovatel Alexandr Melichov — náš současný hlavní lídr a teoretik aristokratismu, kterého velmi respektuji — dokud k tomu nedojde, bude se stále více upouštět od tradiční kultury a tradiční morálky.

Je třeba si přiznat, že mloci začali vládnout světu, což ovšem bylo nevyhnutelné, jelikož aristokracie opouští historickou scénu. Bohužel, dnes může být svět jen masový a ovládán tedy může být jen masivně. Aristokratické technologie jsou nahrazeny demokratickými. Ale demokracie, bohužel, a velmi mnoho lidí to správně říká, nevylučuje vůdcovství, naopak je ho plná. Už u Sinclaira Lewise, pokud si správně vzpomínám, v románu U nás se to stát nemůže je taková myšlenka prokázána — že totiž demokratické hlasování pro fašismus je jako lusknutí prsty. Diskuze o tom, že demokracie vylučuje vůdcovský systém po roce 1933, jsou, nezlobte se na mě, nesmyslné. Právě 20. století odpovědělo na tuto přímou otázku: jakmile se masy začnou podílet na dějinách, celé společnosti jsou povinny projít dětskou nemocí fašismu a nakaženy budou i ty neodolnější demokracie — jako Amerika.

Existuje naděje — u Čapka vcelku pochopitelná — že západní mloci půjdou do války s východními a navzájem se zničí. Ale v to mohl doufat jen naivní Evropan. Jelikož se stalo něco jiného. Relativně vzato, dvě totalitní společnosti šly skutečně do války, jedna z nich vyhrála a dosáhla nové úrovně složitosti a tuto novou úroveň složitosti nepřežila. Z tohoto pohledu je to katastrofa. Zhroucení sama do sebe.

A co je vlastně mlok? Nejde o fašistu a nutně to nemusí být ani dělník. Je to příslušník tlupy, masový člověk, a pokud jinak nedáte — nová vývojová fáze. Chápu, že se pouštím na tenký led, ale pouze vysvětluji Čapkův román. Problém je v tom, že mloci dříve či později zmoudří, že mloci překonají svůj masový stát. Ale otázka zní — nevytlačí skutečné lidi? Protože se méně bojí práce, jsou méně nároční, více adaptivní. Dnes to, co se děje kolem uprchlíků, to, že se Východ přelil na Západ, je vlastně stejný problém. Jedná se o stejnou válku s mloky, protože mloci byli od počátku používání jako gastarbeiteři. A my teď mluvíme o tom, jestli se přes nás «nepřevalí východní hordy?» … Nikoliv, východní hordy se na nás samozřejmě valí, pak začnou moudřet a degenerovat a budou vyplaveny zas něčím novým. Není to ten hlavní příběh dějin lidstva? Není to ten hlavní archetyp lidské historie, který Čapek sledoval?

A další věc — v obdobích mločí invaze nastává také období, o kterém mluvím od začátku: období totálních občanských válek a rozdělení lidstva na malé stádo a velké společenství. Přičemž jediným způsobem, jak zachránit to malé stádo, je stát se neviditelným pro většinu. A proto nechme mloky projít evolucí po jejich, my musíme dosáhnout našeho evolučního skoku. Jinak nás vytěsní. A taková je Čapkova morálka, jiná není dána.Tapolitika — překlad části pravidelného čtvrtečního nočního pořadu Odin (Sám) Dmitrije Bykova na rozhlasové stanici Echo Moskvy, kterou ruský publicista minulý týden věnoval Čapkově Válce s mloky.
berlin

Grzegorz Przebinda // «Tygodnik Powszechny», 14.10.2019

из вопросов к программе «Один», 25.07.2019:

gregp5:

Очень дорогой Дима, привет из Кракова!

Мне тут поручили, в связи с твоим запланированны приездом в Краков в октябре, приготовить очень трудный текст о Дмитрии Быкове для еженедельника «Тыгодник повшехны». Задача, повторяю, не из легких, хотя мы знакомы с 2004, когда вы приехали в Краков сильной группой с живыми ещё тогда Ассаром Эппелем и Андреем Битовым. С тех пор я читаю твои книги, слушаю передач, время от времени встречаемся в Полше.

В свяи с моим текстом, я прочитал только что с вниманием и наслаждением книгу «Один», подаренную мне ещё в 2017 дорогой Еленой Шубиной. Много в этой книге фундаментальных, хотя, конечно, разбросанных по всей публикации, фрагментов, позволяющих глубже понять смысл твоего эстетического и этического мировоззрения, коренящегося — как я вижу — в самых лучших сегментах (личностях и философско-художественных творениях) русского модернизма Серебрянного века).

С другой же стороны ты говоришь в одной из передач: «Честертон действительно отстаивает христианские ценности здравого смысла. Он утверждает, что радикалу, фашисту противостоит обыватель, что обыватель и фашист — это большая разница и надо эту разницу всё же подчёркивать, что называть обывателя фашистом — это клевета. Потому что именно обыватель отстаивает простые ценности доброго порядка, а вот из радикалов, из экспериментаторов как раз и получаются фашисты. И кратчайший путь к фашизму — это модернизм»;...

Понимаю, что есть два вида модернизма? Можно ли к этому другому причисять на русской почве Розанова? Кого, может быть, ещё?

С другой же стороны, когда я жил год в Мюнхене в 1987 г., занимаясь там Владимиром Соловьёвым, то никаких живых модернистов, которые бы с сентиментом смотрели на ушедший мир Третьего Рейха, я не встречал, зато пожилых, иногда симпатичных весьма, ностальгирующих обывателей, неоднократно....

Дмитрий Быков в программе ОДИН от 26-го июля 2019 года:

Вот привет из Кракова от моего знакомого Гжегожа Пшебинды, моего любимого исследователя Чаадаева.

«Верно ли, что кратчайший путь к фашизму — это модернизм?»

Гжегож, только в том смысле я это говорю, что фашизм — это реакция на модернизм. Кратчайший путь к пощечине — это оскорбление. Но это не так. Кратчайший путь к фашизму — это контрмодерн, это постмодерн, это антимодерн. А любой постмодерн это и есть антимодерн.

«Можно ли Розанова назвать модернистом?»

Да боже упаси! Ну какой же Розанов модернист? Он человек модерна только в том отношении, что он модернизирует форму, что он первый автор ЖЖ на русской почве. Но по воззрениям своим Розанов совершенный консерватор. Для него непозволительный модернизм даже христианство с его отказом от семьи, отказом от языческого пафоса дома. Для него даже христиане — «люди лунного света». Фига се модернист, автор книги «Осязательное и обонятельное», о чем мы говорим? Розанов был модернистом в своем жизненном поведении до известной степени — писание под псевдонимом, своеобразное раздвоение личности. Но вообще-то боже упаси от такого модерна.


«Tygodnik Powszechny», №42(3667), 20 października 2019 (dodatek: «Magazyn Conrad» 03/2019)


Dmitrij Bykow rozmraża Rosję

Zdaniem Bykowa poszukiwanie logiki terroru prowadzi nieuchronnie do uznania jego racji, co też niestety wielu w dzisiejszej Rosji czyni.

11 marca 2014 r. w korespondencji mailowej od Dmitrija Bykowa — któremu pół godziny wcześniej dziękowałem za świeżo wysłuchane w radiu Echo Moskwy wystąpienie przeciw aneksji Krymu — natknąłem się na ciągle aktualne pytanie: «Czy w Rosji będzie rewolucja, jak sądzisz?».

Nic rzeczowego na to odpowiedzieć nie mogłem, tak samo zresztą jak Bykow, roztropnie wzbraniający się przed roztrząsaniem szczegółów: «Czym się to wszystko skończy, doprawdy nie wiem. Widzę tylko kierunki, żadnych konkretów». Gdy w odpowiedzi napomknąłem, że Putin natchniony «krymską wiosną» realizował będzie jakiś kurs na restaurację ZSRR, Bykow zaoponował: «O nie! To nie kurs na Sowiety, całość wygląda dużo gorzej. To kurs na panslawizm, Konstantynopol, prawosławny mesjanizm w duchu rosyjskich przedsowieckich kompleksów. Rosyjskość będzie gorsza od sowieckości».

Śnieżna rewolucja

Znamienne, że parę lat wcześniej Bykow gorąco wierzył w nadejście nowej, nieimperialnej Rosji. Gdy przez Moskwę — od grudnia 2011 do lipca 2013 r. — przetaczała się fala antyputinowskich demonstracji, nazywana «śnieżną rewolucją», pisarz od początku występował z obywatelskim żarem na słynnym placu Błotnym i na prospekcie Sacharowa. Szczególnie zapadła w pamięć jego mowa z 10 grudnia 2011 r. na Błotnym: «Dziś wielu pyta, czym się to wszystko skończy? Nie skończy się! (...) Liczni niegodziwcy, bojący się utracenia swej stabilizacji, mówią, że plac Błotny chce rewolucji. Nic podobnego. Nam jest potrzebna jedynie pokojowa, szczęśliwa i wolna Rosja».

Ówczesne demonstracje były najpierw wyrazem sprzeciwu po sfałszowaniu wyborów do VI Dumy Państwowej, a od marca 2012 r. manifestanci protestowali już przeciwko wyborowi na trzecią kadencję Władimira Putina. Notabene z 30 mln głosów, jakie w grudniu 2011 r. dostała oficjalnie putinowska Jedinaja Rossija, aż połowa została jej do urn dosypana. I wkrótce ta oszukańcza VI Duma — z ksywą «szalejącej maszynki do głosowania» — pouchwalała błyskawicznie restrykcyjne ustawy, które do dziś służą autorytarnej władzy jako oręż pacyfikacji wolnej części społeczeństwa.

Zapisałem to na gorąco 4 sierpnia 2019 r. jeszcze w Moskwie, dzień po ulicznych demonstracjach młodzieży, tym razem przeciwko fałszerstwom w wyborach lokalnych. Odważnych studentów tłukli zaciekle pałkami pod pomnikiem Puszkina ludzie z Rossgwardii, schowani za czarnymi maskami. Bykow przebywał akurat z literackimi wykładami w Odessie, nie było więc szansy spytać go, co przyniesie w sensie globalnym ten opór szlachetnej młodzieży. Pamiętam jednak, że w grudniu 2011 r., podczas pamiętnego wieczoru na placu Błotnym, w jakiś szczególnie ciepły sposób zwracał się właśnie do młodych: «Chciałbym tu podziękować wielu moim uczniom, dawnym i obecnym, są od nas młodsi, ale dziś dają nam — tym starszym, co już przywykli — piękny przykład. Próbowali ich tu nie wpuścić. Ale oni zdają tutaj swój własny egzamin».

Dodajmy, że pisarz jest także do dziś nauczycielem literatury w dwóch moskiewskich szkołach średnich.

Jesień patriarchy

Wyjeżdżając z Moskwy 9 sierpnia, pamiętałem oczywiście, że równo 20 lat wcześniej prezydent Jelcyn powołał na stanowisko p.o. premiera nikomu wówczas nieznanego Putina. A już 10 sierpnia, tradycyjnie w sobotę, znowu odbyła się w Moskwie na placu Sacharowa potężna demonstracja: tym razem ponad 50 tysięcy młodych protestantów w wieku od 20 do 40 lat. Największe takie zgromadzenie od grudnia 2011 r.

Bykow po paru dniach opublikował w tygodniku «Sobiesiednik» esej pt. «20 lat Putina — 20 lat na biegu wstecznym». Pisał w nim tak: «Jeszcze nie czas na podsumowanie putinowskich rządów. Gdy Putin będzie usunięty albo w wyniku rewolucji, albo w rezultacie wojny, którą sam rozpęta, dopiero wtedy będziemy mieli więcej potrzebnych danych. Pokojowych scenariuszy Putin, czy też jego złożone z siłowików otoczenie, praktycznie nie przewiduje, chociaż Bóg jeden wie, co w Rosji może się jeszcze wydarzyć. I dopiero wtedy — a podejrzewam, że będzie to znacznie wcześniej niż w 2024 [koniec czwartej kadencji Putina] — można będzie postawić kropkę nad P. Już jednak dziś są jasno widoczne zarówno te bezwzględnie złe, jak i te niezaprzeczalnie dobre rezultaty putinowskich rządów».

Collapse )
berlin

Расписание предстоящих лекций и встреч Дмитрия Быкова...

Расписание предстоящих лекций и встреч Дмитрия Быкова


когда
во сколько
город что
где
цена
17 октября
четверг, 19:00
Москва Дмитрий Быков: презентация сборника «Русская литература: страсть и власть»
книжный магазин «Москва» — ул. Тверская, д.8, стр.1
вход свободный
18 октября
пятница, 19:00
Москва «Литература про меня»: Инна Чурикова + Дмитрий Быков
ЦДЛ — ул. Большая Никитская, д.53
БИЛЕТОВ НЕТ
19 октября
суббота, 15:00
Москва Дмитрий Быков: презентация книги «Русская литература: страсть и власть»
Московский Дом Книги, Литературное кафе, 2-й этаж — ул. Новый Арбат, д.8
вход свободный
20 октября
воскресенье, 16:00
Москва «Грин-де-вальд против Волан-де-Морта» (лекция для детей (12+) и их родителей)
лекторий «Прямая речь» — Ермолаевский переулок, д.25
1.750 руб.; онлайн-трансляция 1.050 руб.
22 октября
вторник, 20:30
Kraków 11. Festiwal Conrada: Ortografia i polityka (spotkanie z Dmitrijem Bykowem) (prowadzenie: Małgorzata Nocuń)
Pałac Czeczotka — Świętej Anny 2
??
23 октября
среда, 11:30
Kraków Spotkanie z Dmitrijem Bykowem (prowadzenie prof. dr hab. Grzegorz Przebinda)
Collegium Novum, Uniwersytetu Jagiellońskiego — ul. Gołębia 24, sala 52
??
24 октября
четверг, 18:30
Warszawa Dmitrij Bykow — Obywatel poeta (w rozmowie z Wiktorią Bieliaszyn)
Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy — ul. Bracka 25 (3 piętro, winda)
prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 23.10.2019 kolakowska@cprdip.pl
27 октября
воскресенье, 12:00
Москва «Алиса в стране взрослых и детей» (лекция для детей (10+) и их родителей)
лекторий «Прямая речь» — Ермолаевский переулок, д.25
1.750 руб.; онлайн-трансляция 1.050 руб.
1 ноября
пятница, 19:00
Киев Дмитрий Быков: творческий вечер
«Дом Кино» — ул. Саксаганского, д.6
от 600 грн. до 1.200 грн.
2 ноября
суббота, 13:00
Киев «Алиса в стране взрослых и детей» (лекция для детей (10+) и их родителей)
«Дом Кино» — ул. Саксаганского, д.6
от 600 грн. до 900 грн.
2 ноября
суббота, 16:00
Киев «Про Гарри Поттера» (лекция для детей (10+) и их родителей)
«Дом Кино» — ул. Саксаганского, д.6
от 600 грн. до 900 грн.
3 ноября
воскресенье, 17:00
Днепр Дмитро Биков: Поетичний вечір «О чём нельзя»
Дніпровський академічний український музично-драматичний театр культури ім. Т.Шевченка — вулиця Воскресенська, 5
310–610 грн.
6 ноября
среда, 19:30
Москва Дмитрий Быков: «Кто убил Фёдора Павловича»
лекторий «Прямая речь» — Ермолаевский переулок, д.25
до 26 октября 1.950 руб., с 27 октября 2.350 руб.; онлайн-трансляция 1.050 руб.
9 ноября
суббота, 16:00
Москва Дмитрий Быков: «Про Маугли и Книгу Джунглей» (лекция для детей (10+) и их родителей)
лекторий «Прямая речь» — Ермолаевский переулок, д.25
до 30-го октября 1.950 руб., с 31-го октября 2.350 руб.; онлайн-трансляция 1.050 руб.
13 ноября
среда, 20:00
Москва Дмитрий Быков: поэтический вечер
бард-клуб «Гнездо глухаря» — Цветной бульвар, д.30
от 1.800 руб. до 2.500 руб.
23 ноября
воскресенье, ??:??
Екатеринбург фестиваль «Слова и музыка свободы – СМС»
Ельцин-Центр — ул. Бориса Ельцина, д.3
от 1.000 руб. до 2.500 руб.
15 декабря
воскресенье, 16:00
Красноярск «Про Гарри Поттера» (лекция для детей и их родителей)
ДК Комбайностроителей — улица Бограда, д.134
от 800 руб. до 3.000 руб.
15 декабря
воскресенье, 19:30
Красноярск «О чём нельзя» (поэтический вечер)
ДК Комбайностроителей — улица Бограда, д.134
от 1.200 руб. до 5.000 руб.
17 декабря
вторник, 19:30
Москва «Литература про меня»: Юрий Стоянов + Дмитрий Быков
ЦДЛ — ул.Большая Никитская, д.53
от 1.000 руб. до 4.500 руб.
20 декабря
пятница, 19:30
Москва Дмитрий Быков: Концерт в день рождения
ЦДЛ — ул. Большая Никитская, д.53
от 800 руб. до 2.500 руб.
26 декабря
четверг, 19:30
Москва Дмитрий Быков и Алексей Иващенко: Золушка (чтение музыкальной сказки для взрослых 14+)
Центральный дом литераторов — ул. Большая Никитская, д.53
от 800 руб. до 3.000 руб.