Алексей Евсеев (jewsejka) wrote in ru_bykov,
Алексей Евсеев
jewsejka
ru_bykov

Category:

Дмитрий Быков // "Собеседник", №10, 20—26 марта 2019 года

рубрика «Приговор от Быкова»

Сталин в Крайстчерче

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил решение об установке бюста Иосифа Сталина. Памятник откроют к Дню Победы.

После новозеландского теракта в городе Крайстчерче, жертвами которого оказались 49 человек, многие в России высказались в том смысле, что война есть война и мусульмане должны быть готовы отвечать за своих экстремистов. Если сегодня обстреливают Тель-Авив, завтра могут расстрелять мирных молящихся в мечети. Если Европу заселяют беженцы, пусть они знают, что в ответ начнут стрелять неонацисты. Если кто-то призывает к толерантности, то в ответ кто-то может ответить действием. Ну и так далее, в обычном сегодняшнем духе: невинных жертв, конечно, жаль, но идет война, пора привыкать и не прятаться от фронтовых сводок.

Мне все это глубоко отвратительно, и я не понимаю, откуда это взялось. Хотя на самом деле отлично понимаю: Шевчук не зря предсказал недавно, что скоро начнут преследовать за пропаганду мира. Если телевизор и пресса пять лет — да больше, чего там — зомбируют население разговорами о войне, которая уже идет и вообще является нормальным состоянием нации, — чего мы ждем, собственно? Больше того: тут в Новосибирске решили установить памятник Сталину. Пусть не памятник, а бюст. Пусть не в центре, не на площади, а во дворе обкома КПРФ в Октябрьском районе. Но все-таки памятник — после того, как в 1956 году все монументы ему были снесены, оставлен один в порядке исключения на родине вождя, в городе Гори. Это что же, мы провалились глубже пятьдесят шестого?

Да, и по некоторым оценкам — глубже 1861-го. Удивляться ли, что некоторые у нас одобряют стрельбу по безоружным в мечети, если целая мэрия Новосибирска во главе с коммунистом Локтем одобряет установку памятника человеку, при котором главным состоянием страны стал страх, при котором негласным лозунгом всех свершений было «Бабы новых нарожают», при котором ты становился либо предателем, либо соучастником и другого выбора не было? Что лучше — одобрять террориста, как сделали даже некоторые официальные пропагандисты, или через 63 года после ХХ съезда реабилитировать диктатора, после тридцати лет правления которого страна так и не оправилась? Кто аморальнее — сегодняшние идеологи русского национализма, пять лет подряд требующие дойти до Киева, или новые сталинисты, для которых любые жертвы хороши? Помнится, до апологии Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек, все-таки никто не доходил.

И не надо говорить, что западный мир сошел с ума, если в нем на экспансию ислама отвечают стрельбой по мечетям. Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь.

Dmitrij Bykov

Stalin v Christchurchi

Starosta Novosibirsku Anatolij Lokoť potvrdil rozhodnutí o instalaci busty Stalina. Pomník bude odhalen ke Dni vítězství.

Po teroristickém útoku v novozélandském Christchurchi, který měl 49 obětí, mnozí v Rusku mluvili v tom smyslu, že válka je válka a muslimové musí být připraveni zodpovídat se za své extrémisty. Pokud dnes ostřelují Tel Aviv, tak zítra je možné postřílet pokojně se modlící v mešitě. Pokud do Evropy proudí uprchlíci, tak ať vědí, že odpovědí bude střelba neonacistů. Pokud někdo vyzývá k toleranci, tak někdo na to může odpověď akcí. A tak dále — v dnes tak běžném duchu: nevinných obětí je nám samozřejmě líto, ale je válka, je načase si zvyknout, a ne se schovávat před zprávami z fronty.

Je mi to hluboce odporné a nechápu, odkud se to vzalo. I když ve skutečnosti tomu dobře rozumím: ne bez příčiny nedávno předpovídal Ševčuk, že brzo začnou stíhat za propagandu míru. Pokud televize a tisk pět let — a déle — všemi těmi hovory o válce, která už probíhá a vlastně je normálním stavem národa, vyrábí z obyvatelstva zombie, tak co vlastně čekat? Ba co víc: teď se v Novosibirsku rozhodli instalovat pomník Stalina. Ano, není to sice socha, jen busta. A není v centru, není na náměstí, ale ve dvoře oblastního výboru Komunistické strany RF v Okťabrské čtvrti. Ale přece jen je to památník — poté, co byly všechny Stalinovy monumenty v roce 1956 zbořeny a ponechán jen jeden v rámci výjimky v rodišti vůdce, ve městě Gori. Znamená to, že jsme se propadli hlouběji roku 1956?

Ano, a podle některých hodnocení hlouběji než v roce 1861. Máme se divit, že někdo u nás schvaluje střelbu na neozbrojené lidi v mešitě, když celá Novosibirská radnice v čele s komunistou Loktěm schvaluje instalaci památníku člověku, za nějž se hlavním stavem země stal strach, za nějž nevysloveným heslem všech skutků bylo: “Baby porodí nové”, za nějž se člověk stal buď zrádcem, nebo spolupachatelem a jiná možnost nebyla? Co je lepší — schvalovat činy teroristy, jak to udělali dokonce i někteří oficiální propagandisté, nebo po 63 letech od XX. sjezdu rehabilitovat diktátora, z jehož třicetileté vlády se země nikdy nevzpamatovala? Kdo je amorálnější — dnešní ideologové ruského nacionalismu, kteří pět let v kuse požadují dojít až do Kyjeva, nebo noví stalinisté, pro něž jsou jakékoliv oběti přijatelné? Pokud vím, tak Breivika, který v roce 2011 zabil 77 lidí, přece jen nikdo nenapodobil.

A není třeba říkat, že se západní svět zbláznil, když tam na expanzi islámu odpovídají střelbou v mešitách. Věřte, že rehabilitace diktatury není o nic morálnější než střelba po mešitách, nebo expanze islámu. Pokud to zatím není tak zřetelné, nenechte se zmást.

A nikdy jinak! // «TaPolitika.cz», 07.05.2019
Tags: #ДмитрийБыков, СОБЕСЕДНИК, переводы, тексты Быкова
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment